SLUŽBY

  • Komplexní služby v oboru architektury, stavební projekce a inženýrské činnosti staveb pro bydlení (novostavby i rekonstrukce), staveb živnostenských provozoven, staveb občanské vybavenosti, průmyslových a zemědělských staveb. Projektovou dokumentaci zpracuji ve všech stupních, tedy studie (projekt pro územní rozhodnutí), projekt pro stavební povolení a projekt pro realizaci obsahující veškeré detaily řešení včetně návrhu řešení interiéru. Nabízím zpracování projektů a tepelně technických výpočtů pro poskytnutí dotace ,,Zelená úsporám‘‘
  • Zpracování vizualizací ve 3D
  • Vypracování projektů všech souvisejících profesí jako např. vodovod, kanalizace, plynoinstalace, elektroinstalace, vzduchotechnika, požární bezpečnost, průkaz energetické náročnosti budovy, zhotovení položkového rozpočtu apod.
  • Vedení příslušných stavebních řízení a vyřízení veškerých stavebních povolení
  • Výkon autorského a stavebního dozoru na stavbách
  • Poradenství při výkonu stavební činnosti
  • Zajištění služeb souvisejících s projektovou činností tj. polohopisné a výškopisné zaměření, vynětí ze ZPF a LPF, hydrogeologický průzkum, radonový průzkum, statický průzkum, posudek na poddolovaném území, různé stavební sondy apod.